ANBI

Gegevens betreffende ANBI

Naam van de stichting:
Stichting Nahid

RSIN nummer:
8142.49.449

Contactgegevens:    
Per post:  Puccinihof 640
5049 GX Tilburg

Per email: nahidfoundation02@gmail.com

Per telefoon: 06 199 85 227  Of 0033 6 52 30 41 99

Bestuur:

  Voorzitter:  Janny Beekman

  Secretaris:  Zarlasht Ghazi Kheil

  Penningmeester: Qamar Wassiee 

Activiteiten:

– Vrouwen financieel ondersteunen

– Opvanghuis bouwen. Helaas moesten we dit stopzetten,  vanwege de politieke situatie vanaf 2021 in Afghanistan.

Zie verder onder Jaarverslagen

 

Beloningsbeleid:  
De leden van het bestuur krijgen alleen vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten.

 

Financiële verantwoording
Zie hiervoor onder Jaarverslagen