Laatste nieuws
24 februari 2023
Miljoenen Afghaanse vrouwen onbereikbaar door verbod op vrouwelijke hulpverleners

 meer
15 november 2021
Verslag van een kleine bijeenkomst over de situatie van vrouwen in Afghanistan op 4 november 2021.
 meer
7 oktober 2021
Hopelijk zie ik het paradijs van mijn ouders weer werkelijkheid worden.
 meer
25 september 2021
Amnesty: Taliban verspillen geen tijd om mensenrechten te onderdrukken
 meer
14 maar 2020
Afghanistan krijgt twee presidenten voor de prijs van één
 meer
8 maart 2020
Vrede in Afghanistan?
 meer
21 februari 2020
Trump en de taliban zijn klaar met akkoord, maar er is nog geen vrede in Afghanistan
 meer

Stichting Nahid

Stichting Nahid onderhield tussen maart 2006 en februari 2013 een huis in Kabul, Afghanistan, voor weduwen die geen sociaal en/of economisch vangnet hebben.


Vanwege het vervallen van de helft van de inkomsten en vanwege de hoge inflatie in Afghanistan ziet de stichting geen kans meer om het huis in stand te houden. We moesten het huis sluiten en de staf ontslaan. De laatste zes vrouwen die  in het huis woonden en nu anders worden ondersteund, zijn weduwen, met of zonder kinderen, die in zeer behoeftige of slechte omstandigheden moesten leven. Voor hen is geen enkele vorm van opvang. Na de opzegging van de huur van het opvanghuis is er voor deze vrouwen woonruimte gevonden en werk. Zij verdienen genoeg voor hun eigen levensonderhoud, maar de stichting betaalt de huur en het hout voor de verwarming in de winter.


  

    Aan de maaltijd.       foto:Nilofar Sarwar.


De stichting blijft zich inzetten voor het creëren van opvang en zoeken naar werkgelegenheid voor vrouwen in de door mannen gedomineerde samenleving in Afghanistan. Hiertoe hopen wij op termijn het bedrijfsverzamelgebouw af te bouwen. Op de tweede verdieping van het gebouw zal weer een vrouwenopvang gerealiseerd worden.


Stichting Nahid heeft de ANBI-status. Zie hierover meer op Over ons/documenten.


Wilt u meer weten over de situatie van vrouwen in Afghanistan, neem dan contact op met nahidfoundation02@gmail.com