Laatste nieuws
10 maart 2016
Afghaanse president gelast de zaak Farkhuda te heropenen.
 meer
30 december 2015
Een Afghaanse straat artiest
 
 meer
19 december 2015: Afghaanse mannen demonstreren voor de terugkeer van een vrouwelijke gouverneur meer

5 november 2015:

Hoe is de situatie (voor vrouwen) nu in Afghanistan? 


 meer

19 september 2015

Opvang straatkinderen

 meer

Contact


Indien u meer wilt weten of op- of aanmerkingen hebt, kunt u te allen tijde een van de bestuursleden e-mailen.
Ook voor het opvragen van een jaarverslag kunt u ons benaderen via email of via de 'gewone' post.

Ons e-mailadres is: stichtingnahid@gmail.com

Informatie en correspondentie:

p/a Martinikerkhof 31a
9712 JH Groningen
Rekeningnummer: 1029.53.872 te Groningen

Het bestuur van Stichting NAHID:

Janny Beekman (voorzitter)
    beekman.janny@gmail.com
Qamar Wassiee (tijdelijk secretaris) 
    sammadzada@hotmail.com
Hein Vrolijk (penningmeester)
     hein.vrolijk@gmail.com