Laatste nieuws
16 september 2017
Hoe jongeren een nieuw leven kunnen opbouwen in UK.
 meer
21 augustus 2017
Een regionale vredesconferentie
 meer
1 augustus 2017:
Afghaans restaurant in Tilburg
 meer
15 mei 2017
Kinderen op de vlucht
 meer
2 maart 2017
Vrouwen in Afghanistan
 meer

 22 november 2016  Afghanistan is een soap die goed afloopt. 

 meer
30 mei 2016
Vertrouwen opbouwen in Afghanistan
 meer
10 juni 2016
Verlichte beweging zet Afghanistan onder hoogspanning.
 meer
10 maart 2016
Afghaanse president gelast de zaak Farkhuda te heropenen.
 meer
30 december 2015
Een Afghaanse straat artiest
 
 meer
19 december 2015: Afghaanse mannen demonstreren voor de terugkeer van een vrouwelijke gouverneur meer

5 november 2015:

Hoe is de situatie (voor vrouwen) nu in Afghanistan? 


 meer

19 september 2015

Opvang straatkinderen

 meer

Contact


Indien u meer wilt weten of op- of aanmerkingen hebt, kunt u te allen tijde een van de bestuursleden e-mailen.
Ook voor het opvragen van een jaarverslag kunt u ons benaderen via email of via de 'gewone' post.

Ons e-mailadres is: nahidfoundation@gmail.com

Informatie en correspondentie:

p/a Martinikerkhof 31a
9712 JH Groningen
Rekeningnummer: 1029.53.872 te Groningen

Het bestuur van Stichting NAHID:

Janny Beekman (voorzitter)
    beekman.janny@gmail.com
Qamar Wassiee (tijdelijk secretaris) 
    sammadzada@hotmail.com
Hein Vrolijk (penningmeester)
     hein.vrolijk@gmail.com