Laatste nieuws
25 november 2014.
Afghaanse vrouwen uitgesloten van gesprekken over de toekomst van Afghanistan.
 meer
16 november 2014 - Afgevaardigde ontsnapt aan zelfmoordaanslag  meer
Nieuw Afghaans wetsontwerp dat positie vrouwen en meisjes verslechtert. U kunt helpen dit tegen te gaan!
 meer
Veiligheid van vrouwen en kinderen verslechtert
 meer
Pogingen om rechtvaardigheid voor vrouwen te bewerkstelligen lijken te stoppen

 meer
Duizend dagen extreem leven
 meer

Nahid op facebook

 meer
Start bouw bedrijvengebouw
 meer

Mannen gebruiken de Islam om te doen wat zij zelf willen

 meer
Verklaring vrouwenorganisaties over Tokio Conferentie juli 2012
 meer

Contact


Indien u meer wilt weten of op- of aanmerkingen hebt, kunt u te allen tijde een van de bestuursleden e-mailen.
Ook voor het opvragen van een jaarverslag kunt u ons benaderen via email of via de 'gewone' post.

Ons e-mailadres is: stichtingnahid@gmail.com

Informatie en correspondentie:

p/a Martinikerkhof 31a
9712 JH Groningen
Rekeningnummer: 1029.53.872 te Groningen

Het bestuur van Stichting NAHID:

Janny Beekman (voorzitter)
    beekman.janny@gmail.com
Qamar Wassiee (tijdelijk secretaris) 
    sammadzada@hotmail.com
Hein Vrolijk (penningmeester)
     hein.vrolijk@gmail.com
Afifa Nasim      afifaazim@hotmail.com
Els Klein Hofmeijer      elskleinhofmeijer@gmail.com